VAST سرواژه عبارت Video Ad Serving Template می باشد که به مفهوم الگوی آماده تبلیغات ویدئویی می باشد. این استاندارد توسط IAB ارائه شده است. Vast در واقع نوعی پاسخ تبلیغاتی مبتنی بر XML است که برای ویدئوهای در حال پخش مورد استفاده قرار می گیرد و همانند یک تعریف طرح (XML (XSD برای برنامه نویسان می باشد.
نیازی نیست نگران فهم عبارتی مانند XML و XSD باشید، برنامه نویسان شما نگرانی این بخش را بر عهده خواهند گرفت.
برای روشن شدن این مفهوم به این مثال توجه کنید:
بهتر است VAST را به عنوان زبانی مانند انگلیسی و یا اسپانیایی در نظر بگیرید که پلیر ویدئوی شما به آن زبان صحبت می کند. اساساً، آنچه که VAST انجام می دهد آن است که به سرورهای ارائه دهنده تبلیغات، ارائه دهندگان محتوا و ویدئو پلیرها آموزش می دهد که چگونه می توانند با یک زبان مشترک با یکدیگر صحبت کنند. البته این مفهوم شامل ایجاد نوعی از یکپارچگی در سمت پلیرهای شخصی سازه شده نیز می باشد.
به عبارت ساده تر VAST ارائه اطلاعاتی درباره یک تبلیغ به پلیر ویدئو می باشد. در واقع به ویدئو پلیر شما اعلام می کند که تبلیغ من اینجاست، و تو می توانی این تبلیغ را از این محل دریافت کنی ، این مدت زمانی است که تو باید آن را پخش کنی. این اطلاعات و مجموعه اطلاعات دیگری از این طریق به پلیر شما ارائه می شوند.
با توجه به اینکه ویدئو پلیر کیومری از استاندارد VAST 3 پشتیبانی می کند شما می توانید به راحتی کد ویدئوی تبلیغاتی را دریافت کنید و در پلیر خود قرار دهید. اکنون پلیر شما قادر است این کد را بررسی کرده و تبلیغ مورد را به راحتی نمایش دهد چرا که پلیر کیومری زبان VAST را به راحتی برای ارائه سرویس خود متوجه می شود. مهم نیست که ویدئوی تبلیغاتی شما از کدام منبع تامین می شود، مادامی که شما از پلیر کیومری استفاده می کنید مطمئن باشید که قادر خواهد بود به راحتی کد شما را بررسی و پخش کند. آخرین نکته اینکه، شما برای اجرای ویدئوی تبلیغاتی توسط ارائه دهندگان مختلف نیازی به مجهز سازی چندین باره ی ویدئوی خود ندارید و می توانید به راحتی کد ویدئوی تبلیغاتی خود را از ارائه دهندگان مختلف محتوای تبلیغاتی دریافت کنید.